Wady wzroku

Zapewne wielu z Państwa rozglądając się wokoło zastanawia się niekiedy czemu jedne osoby noszą okulary, a inne nie mają potrzeby ich używania. Czym jest to spowodowane? Najkrócej można powiedzieć, że jest to spowodowane odmiennym kształtem, odmienną geometrią gałki ocznej. A bardziej szczegółowo?
Obraz wnikający do gałki ocznej zostaje załamany przez rogówkę oraz  soczewkę i w ten sposób jest ułożony – zogniskowany na siatkówce, która stanowi dla niego jakby ekran. Następnie komórki nerwowe siatkówki przetwarzają ten obraz i przekazują go za pośrednictwem specjalnego „kabla” – nerwu wzrokowego do naszego „centralnego komputera” czyli do tzw. ośrodków wzrokowych w mózgu. Dopiero tam obraz dociera do naszej świadomości. Układ ten obrazuje Państwu rysunek.

Sytuacja ta dotyczy oka bez wady wzroku (wady refrakcji). W przypadku pojawienia się wady wzroku układ ten ulega zmianie i jest on zależny od rodzaju tej wady. Wady wzroku możemy podzielić na wady sferyczne – krótkowzroczność i nadwzroczność, potocznie zwane minusowymi i plusowymi,  na cylindryczne – astygmatyzm oraz na prezbiopię – starczowzroczność. Należy pamiętać, iż typowa wada wzroku nie jest chorobą – jest jedynie swego rodzaju zaburzeniem w układzie geometrii gałki ocznej. Poniżej zostanie przedstawiona Państwu charakterystyka poszczególnych wad wzroku.

 

Opracowanie:
Dr n. med. Krzysztof MUSKALSKI
Gabinet Okulistyczny ALPHA-EYE
Tel. (0-34) 322 77 77

© Krzysztof Muskalski 2003-2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.