„Fotografii nie robisz wyłącznie aparatem fotograficznym. Do dzieła fotografii wnosisz wszystkie obrazy jakie widziałeś, książki jakie przeczytałeś, muzykę której słuchałeś, ludzi których pokochałeś”. Ansel Adams

 
AUTORSKA GALERIA FOTOGRAFII

„CZAS PODRÓŻY”
Krzysztof Muskalski - artysta fotografik

 

artysta - Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (EFIAP)
członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej (AFRP)
członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
 

Facebook: https://www.facebook.com/travelartphoto/

instagram: @muskalski_travelartphoto


Częstochowa, ul. Piłsudskiego 19 (naprzeciwko Dworca PKP)
Czynna codziennie 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00, niedziele i święta – nieczynna
Wstęp wolny

 

 

 

 

 

AKTUALNA WYSTAWA

 

 

W hucie

wrzesień - grudzień 2017 r. 

 

 

KRAJ JURAJSKI

Miliony lat temu między Częstochową a Krakowem przelewały się wody morza górnojurajskiego. Dało ono początek unikalnym formacjom jurajskim i zjawiskom krasowym obfitującym w jaskinie i ostańce. Obszar ten nazwany Jurą Krakowsko-Częstochowską stał się ostoją wielu, często unikalnych przedstawicieli świata roślinnego i zwierzęcego. Przyrodnicy doliczyli się tu m.in. 1500 gatunków roślin naczyniowych, 3000 gatunków owadów, czy 19 gatunków nietoperzy. Z Jurą związany jest ciekawy kawałek polskiej historii, obfitującej w wiele barwnych legend, której charakterystycznym symbolem stał się Szlak Orlich Gniazd. Szlak, którego klamry stanowią zapisane złotymi zgłoskami

w historii Polski i patriotycznej świadomości Polaków - Kraków i Częstochowa.

Bogactwo flory, fauny, historii, legend oprawionych w przepiękne ramy krajobrazu czyni ten swoisty Kraj Jurajski wspaniałym tłem zarówno dla Częstochowy jak i Krakowa. Tłem, które warto na co dzień dostrzec i docenić… Cykl wystaw fotograficznych prezentuje wybrane obrazy tego urodziwego

i niezwykłego Kraju Jurajskiego.

 

W hucie

Era mezozoiczna nie poskąpiła Jurze bogactwa. Na długości 120 km powstało wtedy obfite złoże rud żelaza. Od XIV wieku stało się ono źródłem do produkcji żelaza w okolicach Częstochowy. Powstawały kuźnice, które dawały początek nowym osadom wokół miasta, mi.in. Konopiskom, Poczesnej, Błesznu, Gnaszynowi czy Pankom. Jednak największy impuls dały Częstochowie. Na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy Bernarda Hantke w przylegającej do miasta osadzie Raków wzniesiono hutę. Była to w ówczesnej Kongresówce druga co do wielkości huta, ale za to najnowocześniejsza. Od tego czasu, mimo różnych zawirowań dziejowych, Huta Częstochowa wpisała się trwale w krajobraz samego miasta jak i Jury. Jej industrialne wnętrza niewątpliwie inspirują nie tylko w wymiarze technologicznym ale i artystycznym…

Krzysztof Muskalski, AFIAP, AFRP, ZPAF

 

Fotografie wykonano aparatem OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II z obiektywami Zuiko Digital 12-100 1:4, 75-300 1:4.8-6.7

Fotografie powstały w ramach XIII Pleneru Artystycznego FOTO-ART ISD Huty Częstochowa 2017 (komisarz pleneru Mariusz Chrząstek)

 

Cykl „Kraj Jurajski”:

1. Doliną Wiercicy                                                                                                                         

2. Sokole Góry barwnie

3. Ogrodzieniec – Twierdza mocy                                                                                       

4. W hucie 

Ambasadorzy i Pasjonaci OLYMPUS

 

 

 

  www.facebook.com/travelartphoto/

 

  @muskalski_travelartphoto

 

  www.muskalski.pl/foto

 

 

 

 

Poprzednie wystawy